Đào tạo nhận thức LEAN

Đào tạo cải tiến hiện trường

  1. Đào tạo nhận thức 5S
  2. Đào tạo nhận thức ISO9001
  3. Đào tạo nhận thức LEAN
  4. Đào tạo nhận thức an toàn thông tin ISO27001
  5. Đào tạo nhận thức chuyển đổi số

Phương pháp đào tạo: Sử dụng công nghệ blended kết hợp với phương pháp đào tạo của các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực giúp học viên đạt được hiệu quả nhất. Lợi ích đối với doanh nghiệp: Người tham gia học vẫn có thể vừa học vừa làm. Thời gian: Sắp xếp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;

Vui lòng liên hệ:

Vũ Thành Mạnh

Chuyên gia chuyển đổi số

M: 0936111917

E: [email protected]

A: 91 Trưng Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quy trình đào tạo của chúng tôi