Google Office: Dịch vụ xử lý văn bản trực tuyến của Google, miễn phí và có khả năng làm việc đồng thời.

Google Docs: Dịch vụ xử lý văn bản trực tuyến của Google, miễn phí và có khả năng làm việc đồng thời.

Google Sheet: Dịch vụ xử lý bảng tính trực tuyến của Google, miễn phí và có khả năng làm việc đồng thời. Với công cụ lập trình mạnh mẽ, nếu bạn hiểu về lập trình bạn có thể viết các chương trình tự động thao tác trên google sheet.

Tiếp Trước