Uncategorized

11
Jan

Doanh nghiệp nên làm gì trong CMCN 4.0

Chúng ta nghe nói quá nhiều về Cách mạng Công nghệ 4.0 và ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp, nhưng ít có tài liệu hướng dẫn cụ thể doanh nghiệp nên làm gì để không bỏ lỡ, không nằm ngoài giai đoạn phát triển quan trọng này. Cách mạng Công nghệ 4.0 bao gồm việc ứng dụng những

Read more

8
Oct

Liên thông Cao đẳng Chính quy ngành Dược – Điều dưỡng 2016

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG 2016 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng chính quy (Tuyển sinh liên tục) khối ngành Y – Dược – Chăm sóc sức khỏe với các chuyên ngành sau: NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH Ngành Dược C900170 Ngành Điều dưỡng C720501 Đối tượng, phương

Read more