Tag: semphimsec nhat ban wzi1knzrklwi5zjmtywu4mwq2n2zlmtlllwl4bjewn3v0lxhtcdowojiyndmymjowoji3&esub 4a3zumgj3jgjbfwt6pbglaal8fqeaavkz

4
Nov

Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản (Tạo nguồn lao động đi tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản) Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước

Read more