Hướng dẫn thực hành tốt 5S

Đào tạo nhận thức về 5S là quan trọng vì 5S là một hệ thống quản lý chất lượng và tăng hiệu suất được phát triển từ Nhật Bản. 5S là viết tắt của năm từ tiếng Nhật, bao gồm: (tìm hiểu 5S là gì, hay truy cập 5S là gì?

  1. Seiri (Sắp xếp): Tổ chức và loại bỏ những vật dụng không cần thiết từ nơi là...

Xem thêm...