Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng động

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng động – được gọi tắt là CEFACOM – là một tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Mục đích hoạt động của Trung tâm là thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em thông qua tăng cường năng lực cho bản thân trẻ, cho gia đình và cộng đồng.

cefacom2
Được xây dựng và phát triển từ Chương trình phòng chống Xâm hại tình dục Trẻ em (CSAP) năm 2001, ngoài lĩnh vực chính là nghiên cứu về xâm hại tình dục trẻ em, CEFACOM đã mở rộng hoạt động của mình sang các lĩnh vực khác như:
– Quyền trẻ em
– Xâm hại trẻ em
– Sức khỏe: dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS…
– Giới, phòng chống bạo lực gia đình
– Nước sạch, vệ sinh môi trường, hành vi vệ sinh

Nhận xét