Danh sách các tổ chức – các hội

Các tổ chức hoạt động vì cộng đồng

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng động

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng động – được gọi tắt là CEFACOM – là một tổ chức xã

Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin-Củ Chi

Sứ mệnh Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin-Củ Chi (The VaVa-Cu Chi) hoạt động với mục đích: Phấn đấu vì một xã