26
Nov

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng động

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe gia đình và Phát triển Cộng động – được gọi tắt là CEFACOM – là một tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Mục đích hoạt động của Trung tâm là thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em thông qua

Read more

6
Aug

Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin-Củ Chi

Sứ mệnh Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin-Củ Chi (The VaVa-Cu Chi) hoạt động với mục đích: Phấn đấu vì một xã hội công bằng, người khuyết tật, trẻ khuyết tật cũng được hưởng những quyền lợi ngang nhau như trẻ bình thường và người bình thường. Câu chuyện từ đối tượng thụ hưởng Trang Thanh Trà, cô

Read more