Nồng độ dioxin cao tại Đà Nẵng

5014869d69fb991a5e726d8f0ebd8495e9c29efc

Xét nghiệm mới về môi sinh xác nhận nồng độ dioxin cao đặc biệt trong cả đất, cá và cơ thể người gần một căn cứ cũ của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Điều tra của công ty Canada Hatfield Consultants gần sân bay Đà Nẵng của Mỹ cũ cho thấy mức dioxin cao hơn từ 300 đến 400 lần so với mức chấp nhận được theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quá trình nghiên cứu cũng ghi nhận các biện pháp chung của Hoa Kỳ và Việt Nam đưa vào áp dụng năm 2009 đã ít nhiều làm giảm nồng độ dioxin trong cơ thể người dân sống gần căn cứ cũ.

Theo bản tin AP hôm 11/9/2009, tác nhân da cam (Agent Orange) có lẽ là “di sản có nhiều vấn đề” nhất của Chiến tranh Việt Nam.

Phía chính quyền Việt Nam nói có từ 1 đến 4 triệu công dân của họ đã tiếp xúc chất da cam và sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quân đội Hoa Kỳ đã trải chất diệt cỏ này xuống các vùng rừng núi để xóa chỗ trú ẩn của quân đội cộng sản.

Nay Hoa Kỳ nói cần có thêm các nghiên cứu khoa học để hiểu được hết mối liên hệ giữa vấn đề y tế và chất da cam.

Kết quả nghiên cứu của công ty Canada cho thấy nồng độ dioxin đặc biệt cao trong cơ thể 50 người từng sống tại vùng điều tra và ăn cá nhiễm chất da cam trong hồ nước tại đó.

Hai năm trước chính quyền Việt Nam khuyến cáo dân không đánh bắt cá tại khu vực này ở Đà Nẵng.

Chất dioxin ngấm vào đất và tồn tại lâu trong môi trường qua nhiều thế hệ.

Các xét nghiệm trước đó của Hatfield cho thấy nồng độ dioxin an toàn trên cả nước Việt Nam trừ các điểm nơi quân đội Mỹ pha trộn, lưu kho hoặc rải chất da cam từ máy bay xuống.

Phúc trình của Hatfield cũng nói các địa điểm nhiễm chất da cam tại Biên Hòa và Phú Cát cũng cần được xử lý, làm sạch.

Nguồn: http://www.bbc.com

Nhận xét